Norra rektorsområdet

Norra rektorsområdet består av skolor i Snavlunda, Rönneshytta och Åsbro. Skolorna har verksamhet från förskoleklass upp till och med årskurs 6 samt fritidshem. Rektor är Sophie Rönnklint.

Norra rektorsområdet består vanligtvis av tre grundskolor med tillhörande förskoleklass samt fritidshem. På grund av renovering av Snavlunda skola bedrivs under läsåret 20-21 gemensam undervisning tillsammans med, och i, Rönneshytta.

Norra rektorsområdet arbetar med spännande projekt inom ramen för Skapande skola, exempelvis dans, film, foto och konst. En av skolorna har även nyligen avslutat ett treårigt Erasmusprojekt med titeln ”We move (in) Europe, yesterday, today and tomorrow” tillsammans med samarbetsskolor i Italien, Slovakien, Tjeckien, och Tyskland. Framtidskompetens, estetisk verksamhet och internationalisering visar på norra områdets breda intresse för utveckling och kunskap.

På skolorna ges möjlighet till fortbildning och lärare i årskurserna 1-3 har nyligen deltagit i Skolverkets Läslyftet eller Skolverkets webb-kurs Om programmering. Fritidshemmets och förskoleklassens personal deltar i kommungemensamma nätverksträffar med fokus på läroplansmålen. Vidare satsar skolorna på rastaktiviteter, gemensam litteratur och ett gediget värdegrundsarbete.

Varje skolenhet i det norra området har en samordnare som tillsammans med rektor leder det pedagogiska arbetet. Norra rektorsområdet har legitimerade lärare på samtliga lärartjänster i förskoleklass samt grundskola.

Varmt välkommen till våra skolor!

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2023-03-22