Sjöängsskolan

Sjöängens rektorsområde består av Sjöängsskolan som är kommunens enda högstadieskola. Skolan har verksamhet från årskurs 7 till och med 9. På skolan finns även grundsärskola. Rektor för Sjöängsskolan är Anna Malmrot. Rektor för grundsärskola 1-9 är Åsa Persson.

Byggnaden Sjöängen, uppfördes 2015-2016 och fick pris som Sveriges Samhällsbyggnad 2017. Huset inrymmer förutom grundskola även grundsärskola, kommunbibliotek, musikskola, fritidsgård, turistbyrå, skolrestaurang, konsthall, bio och en scenkonstavdelning. Sjöängsskolan är kommunens enda åk 7-9 skola med elever som kommer från kommunens F-6 skolor. Askersund ingår i Sydnärkes Utbildningsförbund (SUF) som driver Alléskolan i Hallsberg dit de flesta eleverna söker sig vidare till gymnasiet efter avslutad grundskola.

På skolan arbetar ca 60 personal tillsammans med rektor och biträdande rektor. Lärarna på skolan har ett tvådelat uppdrag. De är betygssättande ämneslärare samt mentorer, med ca 10-18 elever i varje mentorsgrupp. Arbetslagen träffas varje måndag på konferens tid för att samverka kring elevernas skolgång. Lärarna ingår även i ämneslag där de teoretiska ämneslagen leds av förstelärare som genom kollegial handledning jobbar med att utveckla undervisningen och öka måluppfyllelsen på skolan.

Det pedagogiska ledarskapet i klassrummet stärks genom att skolledningen tillsammans med personalen identifierar framgångsfaktorer och söker svaga länkar i verksamheten. Vi eftersträvar att skapa naturliga förutsättningar för kollegial handledning och har höga förväntningar och fokus på kunskapsuppdraget. För att detta ska vara möjligt måste vi ha en stödjande organisation på skolan med tydliga kommunikations- och beslutsvägar.

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2022-03-08