Baskarta

Karta med hus och vägar

Baskartan är en detaljerad karta med hög lägesnoggrannhet över tätbebyggda områden. Den innehåller ett stort antal kartdetaljer som exempelvis byggnader, vägkanter, häckar, staket och höjdkurvor.

Baskartan är grunden för de flesta andra kartor som framställs i kommunen. Den ligger till grund för de nybyggnadskartor och grundkartor som används inom detaljplanering. Beroende på hur kartan ska användas ges den olika detaljinnehåll.

Baskartan hålls aktuell genom fältmätningar och bearbetning av flygbilder i takt med att tätorterna utvecklas, exempelvis i områden som detaljplaneläggs och där byggnationer sker.

I Askersunds kommun finns baskartan för följande tätorter/områden:

 • Askersund
 • Hammar
 • Harge
 • Kårberg
 • Lerbäck
 • Mariedamm
 • Olshammar
 • Rönneshytta
 • Snavlunda
 • Sänna
 • Zinkgruvan
 • Åmmeberg
 • Åsbro

Kvalitén och aktualiteten på baskartan i de olika områdena kan variera.
I baskartan redovisas även fastighetsindelningen med hjälp av lantmäteriets digitala registerkarta. Registerkartan saknar rättsverkan och fastighetsgränserna är redovisade med varierad kvalité.

Baskartan kan levereras mot ersättning i pappersformat med valfri skala eller digitalt som till exempel dxf, dwg, shape eller som en pdf.

Blankett för att beställa karta kan hämtas via länken längst ner på sidan.

Kontakt

Stefan Bejfalk
GIS-ingenjör

E-post: stefan.bejfalk@askersund.se

Telefon: 0583-810 89

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?