Kommunkartan

Den digitala karttjänsten innehåller information från kommunens olika verksamheter. Du kan bland annat visa förskolor, skolor, frilufts- och idrottsanläggningar, badplatser, lediga tomter, gällande och pågående detaljplaner samt flygfoton. Du kan också söka på adresser, fastighetsbeteckningar och platsnamn. Karttjänsten fungerar bra såväl på din dator som i mobilen och surfplattan.

 

Nya kartlager tillförs och befintliga lager uppdateras löpande. Kartans information bygger på data från kommunens verksamheter och andra myndigheter. Respektive verksamhet ansvarar för att innehållet är aktuellt och korrekt. Askersunds kommun tar inte ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppstå till följd av användandet av dessa geodata.

Karttjänsten förvaltas av Samhällsbyggnad Sydnärke på uppdrag av Askersunds kommun. Har du frågor eller synpunkter kan du maila till sydnarkemiljobygg@askersund.se.

Så fungerar karttjänsten

När du klickar på "öppna karttjänst” öppnas den i en ny flik i din webbläsare. Via knappen (i), om kartan, får du en beskrivning av karttjänstens funktioner.

Navigera

Klicka på + för att zooma in och – för att zooma ut eller använd musens scrollhjul. Panorera kartan genom att hålla nere vänster knapp och dra.

Visa kartlager

I Lagerhanteraren är lager grupperade i olika verksamhetsområden. Klicka på en titel för att visa kartlager i gruppen. Tänd/Släck sedan lager genom att bocka i/ur rutan framför lagernamnet. Klicka på objekt i kartan för att få mer information om dem.

Sök

Via sökfältet kan du söka på adresser, fastighetsbeteckningar och platser med mera. När du skrivit in tre tecken visas godtyckliga sökförslag, men sökningen utförs först när du trycker Enter / Utför sökning. Efter det visas sökresultatet i en lista.

Utökad sökfunktionalitet finns om du trycker på de tre punkterna i sökfönstret.

Kartverktyg

Med hjälp av kartverktygen kan du Rita och Mäta i kartan samt att göra utskrifter. Du också skapa egna bokmärken och ta reda på koordinater i de vanligaste koordinatsystemen.

  • Välj Rita för att visa verktyg för att rita enkla skisser direkt i kartfönstret.
  • Välj Mät för att visa verktyg för att mäta sträckor, arealer och sätta ut punkter med koordinater.
  • Välj Skriv ut för att visa verktyg för att skriva ut kartan som en pdf eller bildfil (png). Du kan göra inställningar av utskriftsformat, skala och marginaler mm.
  • Välj Dela för att visa verktyg för att skapa en länk med kartans synliga lager och aktuell zoomnivå. Länken kan du sedan dela med någon annan.

Andra karttjänster

Min Karta, Lantmäteriet

I Lantmäteriets karttjänst Min karta kan du titta på detaljerade kartor och flygbilder över hela landet och söka på platser, adresser och fastigheter. Se länk längst ner på sidan.

Informationskarta, Länsstyrelsen Örebro län

Informationskarta Örebro län är en webbkarta från Länsstyrelsen i Örebro län. Här hittar du bland annat information om länets naturreservat, fornlämningar, riksintressen, vattenskyddsområden och mycket mer. Se länk längst ner på sidan.

Kontakt

Askersunds kommun

E-post: kommun­@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?