Nybyggnadskarta

Karta med tomtgränser

Inför byggande av ny huvudbyggnad på en fastighet inom detaljplanerat område behövs det en så kallad nybyggnadskarta. Den är avsedd att vara ett underlag för situationsplanen till en bygglovsansökan.

På nybyggnadskartan redovisas, förutom fastighetens mått och läge med fastighetsgränser och markhöjder, även angränsande vägar med angivna höjder. Detaljer om förhållanden på fastigheten mäts också in. Det kan gälla till exempel luftledningar, elskåp och belysningsstolpar. På nybyggnadskartan redovisas också byggrätt och planbestämmelser.

En nybyggnadskarta är inte en färdig produkt utan tas fram vid beställning. Tänk därför på att vara ute i god tid. Normalt kan en nybyggnadskarta levereras inom cirka tre veckor. I semestertider kan handläggningstiden dock vara längre.

Vid nybyggnation utanför detaljplanerat område eller vid till exempel tillbyggnad och vid uppförande av komplementbyggnad krävs det inte alltid en fullständig nybyggnadskarta. Ofta kan det räcka med en tomtkarta eller alternativt en enkel nybyggnadskarta.

En nybyggnadskarta kan också vara till god hjälp för planeringen av byggprojektet då den är detaljerad, säkerställd och digital. Önskar du som fastighetsägare, arkitekt eller husleverantör en nybyggnadskarta, går det såklart bra att beställa även om det inte krävs vid bygglovsprövningen.

En nybyggnadskarta debiteras enligt taxa beslutad av Sydnärke miljö- och byggnämnd.

Blankett för att beställa nybyggnadskarta kan hämtas via länken längst ner på sidan.

Kontakt

Oscar Hugosson
Mätningstekniker

E-post: oscar.hugosson@askersund.se

Telefon: 0583-820 55

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?