Landsbygd

En samling människor i olika åldrar äter glass tillsammans utomhus. Det är sommar i Askersund och det syns att det är en härlig stund.

Askersunds kommun är landsbygd. Oavsett om du befinner dig i en by någonstans i våra skogs- eller slättbygder eller mitt på den lilla stadens torg. Landsbygden är vår identitet, vår historia och vår framtid.

De allra flesta som bor i kommunen använder sig, liksom våra besökare, av såväl skogen och sjön som småstaden och de mindre orterna. Sedan väljer man själv var man vill bo. Den politiska visionen för kommunen "Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart att bo och verka. Vi ska som kommun bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag." visar på ambitionen att driva en kommunal verksamhet som ger god service för de skattemedel vi hanterar. I en del fall bygger god service på närhet, ibland på att många finns på samma plats. Det viktiga är dock slutresultatet!

Strategiskt utvecklingsarbete

I det strategiska utvecklingsarbetet, där bland annat översiktsplanen ingår, utgår vi från kulturgeografin och vår landsbygdsidentitet genom att arbeta med delområden som i sin tur har förtätningar.

För att ytterligare förstärka utvecklingen och känslan i vår landsbygd finns en inspirationsskrift om byggande i denna typ av miljöer, se nedan.

Kontakt

Henrik Olofsson
Utvecklingschef

E-post: henrik.olofsson@askersund.se

Telefon: 0583-810 20

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8, Askersund

Heléne Albrektsson
Trafik- och fastighetshandläggare

E-post: helene.albrektsson@askersund.se

Telefon: 0583-811 51

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8, Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?