Kommunens byggprojekt

Askersund med kulturhuset och skolan Sjöängen mitt i bild. Parken vid vattnet är grönskande grön och solen skiner över staden.

Verksamhetslokaler

Kommunen är just nu inne i en mycket aktiv period av investeringar i verksamhetslokaler för våra kärnområden vård, skola och omsorg. Sjöängen, Närlundaskolan med ny idrottshall, Hammars skola, nya förskolor i Åsbro och Askersund samt planer på ytterligare ett nytt äldreboende som kommer att komplettera den nybyggda Smedsgården är exempel på de största satsningarna nyss, nu och framåt.

Bostäder

Vi planerar och exploaterar även för ytterligare bostäder, framför allt i Askersund och Åsbro men vi vill även skapa möjligheter att bygga i mindre orter och på landsbygd. Fokus i planeringen ligger på bostäder där familjer kan bo, även om alla förstås är varmt välkoma att bo hos oss!

Kontakt

Verksamhetslokaler

Lars Johansson
Projektledare

E-post: lars.johansson@askersund.se

Telefon: 0583-813 20

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Bostäder

Henrik Olofsson
Utvecklingschef

E-post: henrik.olofsson@askersund.se

Telefon: 0583-810 20

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8, Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?