Bredband

Optiska fiberkablar i olika färger.

Snabba och säkra digitala förbindelser är idag en viktig del av samhällets infrastruktur. För att möta de samhällsutmaningar som finns behöver vi ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger. Vår ambition är att därför att få till stånd en så snabb utbyggnad av bredband som möjligt. Utbyggnad sker dock på kommersiell grund och det är operatörerna själva och inte kommunen eller staten som svarar för att utbyggnad sker.

Operatörerna har möjlighet att söka statligt stöd för utbyggnad i områden där det inte bedöms vara lönsamt att bygga ut på kommersiell grund. Region Örebro län har ett visst inflytande över fördelningen av stödet. Kommunen för en dialog med operatörer och med Regionen kring bredbandsutbyggnad och prioritering av statligt stöd.

Är du intresserad av att ansluta din fastighet?

Open Infra, Telia, GlobalConnect och Borenet är verksamma i kommunen. Du kan få mer information på deras webbsidor. Se länkar längst ner på sidan.

Kontakt

Henrik Olofsson
Utvecklingschef

E-post: henrik.olofsson@askersund.se

Telefon: 0583-810 20

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8, Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?