Byggrätter och exploateringsområden

Byggarbetsplats

Vi arbetar under året med att presentera byggrätter och exploateringsormåden på ett överskådligt sätt.

Till dess att en mer komplett bild är klar ger vi nedan ett smakprov på vad vi kan erbjuda.

Byggrätter för flerfamiljshus

Askersund, Västra Strandparken, Verkstaden 8

Byggrätten är reserverad.

Karta över byggrätten Pdf, 494.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Askersund, Västra Strandparken, Verkstaden 10

Byggrätten är reserverad.

Karta över byggrätten Pdf, 494.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exploateringsområden

Askersund, Edö, etapp söder

Färdig detaljplan som går att exploatera för försäljning av villatomter eller byggnation av bostäder för försäljning eller ennan upplåtelseform.

Karta över exploateringsområdets läge i staden Pdf, 223.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Askersund, Djupviken

Färdig detaljplan som går att exploatera för försäljning av villatomter eller byggnation av bostäder för försäljning eller ennan upplåtelseform.

Karta över exploateringsområdets läge i staden Pdf, 226.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

För mer information om detaljplaner, kontakta Sydnärkes byggförvaltning, se länk till höger.

Du som är entreprenör och intresserad av byggrätter eller exploateringsområden är välkommen att kontakta Askersunds kommun, Näringsliv & utveckling, se kontaktuppgifter till höger.

Sidansvarig: Henrik Olofsson |

Uppdaterad: 2020-12-21