Hur kan du använda arkivet?

Rad med pärmryggar i olika färger.

Kommunen hanterar mängder av handlingar varje dag och de flesta av dessa är så kallade allmänna handlingar. Det innebär att vem som helst har rätt att komma till kommunen och be att få se dessa handlingar. Denna rätt är grundlagsstadgad och finns till för att alla ska kunna se vad kommunen gör och att kommunen sköter sitt jobb.

Sök i våra arkiv

För att kunna hitta och söka i arkiv finns det förteckningar över vad arkiven innehåller. Genom förteckningen får man överblick och information om vad som finns i arkivet. Om du vill besöka arkivet eller ta del av allmänna handlingar ska du kontakta Sydnärkes arkivenhet.

Begär ut en allmän handling

Du kan begära en kopia av en allmän handling, till exempel ett protokoll eller ett beslut. Handlingen kan levereras på olika sätt, du kan till exempel hämta handlingen på kommunhuset eller få den skickad med posten eller digialt.

Kommunen har dock ingen skyldighet att lämna ut handlingar digitalt, därför kan kommunen göra en bedömning att en handling ska lämnas ut på papper. Det kan till exempel gälla om kommunen bedömer att innehållet i handlingen inte gör den lämplig att skicka digitalt eller om handlingen är för stor för att skicka digitalt. Kommunen tar ut en avgift för vissa kopior av allmänna handligar.

Kontakt

Sydnärkes arkivenhet

E-post: arkiv@lekeberg.se

Telefon: 0585-489 70

Besöksadress kommunarkivet:
Stöökagatan 8, Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?