Regler för sekretess

Tangentbord på dator med tangent med hänglås på.

Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess regleras i lag. Sekretess innebär ett förbud att muntligen eller på annat sätt röja uppgifter. Det kan vara så att vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess och att andra är offentliga.

Du har rätt att överklaga kommunens beslut

Om kommunen avslår en begäran om utlämnande av allmän handling har du alltid rätt att överklaga beslutet. Med avslagsbeslutet får du en besvärshänvisning som förklarar hur du går till väga för att överklaga. Det gäller både när din begäran avslagits helt och när den avslagits delvis.

Kontakt

Administrativa kontoret

E-post: kommun@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Administrativa kontoret
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?