Resultat

Spargris och svenska sedlar.

Askersunds kommuns resultat

Varje år följer kommunen upp det ekonomiska resultatet och måluppfyllelsen. I budget framgår vilka mål som ska uppnås, vilket ekonomiskt resultat som kommunen ska redovisa och vilka budgetramar kommunens nämnder har att förhålla sig till.

Uppföljningen sker främst i årsredovisningen och delårsrapporter.

Kontakt

Bo Lindström
Ekonomichef

E-post: bo.lindstrom@askersund.se

Telefon: 0583-810 16

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?