Mål och budget

Vybild över Askersunds hamninlopp.

Askersunds kommuns budget

Varje år tar kommunen fram en budget för nästa kalenderår och en plan för de tre efterföljande åren. I Askersunds kommun kallar vi detta exempelvis för Budget och mål 2024 och plan 2025-2027.

Det är kommunstyrelsen som arbetar fram ett förslag till kommunens budget och plan. Förslaget baseras på uppföljningar och analys från förvaltningarna och nämnderna, tillsammans med kommunens vision och omvärldsanalys.

Kommunstyrelsens skickar sedan förslaget till kommunfullmäktige som tar beslut om budgeten. Kommunfullmäktige beslutar alltid om budgeten i juni. Om de ekonomiska förutsättningarna förändras från juni fram till det att budgeten träder i kraft kan kommunfullmäktige fatta beslut om en reviderad budget.

Askersunds kommuns budget finns att läsa i nedanstående budgetdokument. Dokumenten innehåller Askersunds övergripande mål med fokusområden och direktiv, resultat- och finansieringsbudget och de ekonomiska ramar som Askersunds nämnder har att förhålla sig till. I dokumentet finns också riktlinjer för god ekonomisk hushållning och en övergripande investeringsplan.

Kontakt

Bo Lindström
Ekonomichef

E-post: bo.lindstrom@askersund.se

Telefon: 0583-810 16

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?