Medborgarskapsceremoni

Svensk flagga hissad i flaggstång med blå himmel och vita moln som bakgrund.

En medborgarskapsceremoni riktar sig till alla nya medborgare i Sverige. Syftet är att fira nya svenska medborgare och deras medborgarskap. Alla kommuner ska, enligt lag, bjuda in alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare.

”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige.

Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för demokratin. I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk medborgare.”

Kommunfullmäktiges ordförande deltar under ceremonin.

Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid ansvarar för att arrangera Askersunds kommuns medborgarskapsceremoni från och med 2023.

Kontakt

Annika Restadh
Avdelningschef bibliotek, ungas fritid och kulturskola

E-post: annika.restadh@askersund.se

Telefon: 0583-812 43

Postadress:
Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2

Hjälpte informationen på den här sidan dig?