Kommunala styrdokument

Bland de kommunala styrdokumenten hittar du ett urval av de policies och riktlinjer som gäller i Askersunds kommun.

Styrdokument som är föreskrifter finns istället samlade i den kommunala författningssamlingen. En länk till den finns i vänsterspalten.

Hittar du inte det du letar efter är du välkommen att kontakta administrativa kontoret.

Administration och IT

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kriskommunikationsplan 3 MB 2016-02-02 11.15
Informationsäkerhetspolicy 236.9 kB 2017-11-13 13.23
Styrdokument för krisberedskap i Askersunds kommun 536.8 kB 2019-12-13 15.00

Barn och utbildning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allergipolicy för verksamheter i förskola och grundskola 87.4 kB 2013-09-19 08.29
Rutin för klagomålshantering, barn och utbildning 127.5 kB 2013-09-19 08.29
Gemensamma mål för samverkan kring barn och unga 385.2 kB 2013-09-19 08.29

Ekonomi och personal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsbeskrivning för personliga assistenter 406.9 kB 2013-09-19 08.34
Budgetdirektiv 318.3 kB 2013-09-19 08.34
Chefspolicy 165.2 kB 2013-09-19 08.34
Delegation av ersättning för skadad personlig egendom 10.7 kB 2013-09-19 08.34
Riktlinjer för minnesgåva, uppvaktning av medarbetere och trivselfrämjande åtgärder 67.2 kB 2013-09-19 08.34
Lönepolicy 440.6 kB 2013-09-19 08.34
Upphandlingspolicy 87.5 kB 2013-09-19 08.34
Pensionspolicy 398.2 kB 2013-09-19 08.34
Riktlinjer för externa representationsgåvor och reklamgåvor 36.1 kB 2013-09-19 08.34
Riktlinjer för personalkostnader inom LSS-enheten 49.1 kB 2013-09-19 08.34
Arbetsmiljöpolicy 228.9 kB 2013-09-19 08.34
Övergripande strategier och direktiv till ekonomiska ramar 919.4 kB 2013-09-19 08.34
Budget och övergripande strategier 2014-2016 19.8 MB 2014-01-15 12.51
Attestförteckning 2015 för kultur- och fritidsförvaltningen.pdf 184.5 kB 2015-12-01 12.37
Attestförteckning 2015 för Socialnämnden.pdf 1.4 MB 2015-12-01 12.45
Attestförteckning 2015 för barn- och utbildningsnämnden.pdf 582.8 kB 2015-12-01 12.48
Attestförteckning 2015 för tekniska förvaltningen.pdf 237.2 kB 2015-12-01 12.48
Kommunstyrelsens arbetsbudget 2015.pdf 5.3 MB 2015-12-01 12.50
Attestförteckning 2015 för kommunstyrelsen.pdf 562 kB 2015-12-01 12.59
Budget och övergripande strategier 2015-2017.pdf 1.3 MB 2015-12-01 13.12

Intern styrning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning för kultur- och tekniknämnden 311.9 kB 2019-07-30 10.19
Delegationsordning för kommunstyrelsen 365.2 kB 2020-04-17 13.03
Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden 286.9 kB 2020-09-07 15.48
Delegationsordning för socialnämnden 1.2 MB 2020-09-07 15.48

Kultur och fritid

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Idrottspolitiskt program 487.2 kB 2013-09-19 08.49
Lokalt kulturpolitiskt program och lokal kulturpolitisk handlingsplan 461.8 kB 2013-09-19 08.49
Tillämpningsföreskrifter för kulturell utsmyckning av kommunalt ägda lokaler 99.5 kB 2013-09-19 08.49
Delegationsordning KoT.pdf 107.5 kB 2015-12-01 13.03
Attestförteckning kultur- och fritidsförvaltningen 2016.pdf 1010.7 kB 2016-03-09 15.17

Teknisk verksamhet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegation av beslut om samråd och planer 11 kB 2013-09-19 08.56
Delegationsordning för planfrågor 12.2 kB 2013-09-19 08.56
Trafikstrategi för Askersunds kommun 660.7 kB 2014-01-15 09.40
Delegationsordning KoT.pdf 107.5 kB 2015-12-01 13.03
Attestförteckning tekniska förvaltningen 2016.pdf 261.7 kB 2016-03-09 15.16

Miljö och hälsa

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Folkhälsoplan 463.4 kB 2013-09-19 09.01
Idrottspolitiskt program 487.2 kB 2013-09-19 09.01
Nutritionspolicy för särskilda boenden 507.3 kB 2013-09-19 09.01
Regionalt program för e-hälsa 94.1 kB 2013-09-19 09.01
Saneringsplan 182.5 kB 2013-09-19 09.01
Klimatstrategi och energiplan 13.6 MB 2013-09-19 09.01
Naturvårdsprogram 9.3 MB 2013-09-19 09.01
Strategi för energieffektivisering 3 MB 2013-09-19 09.01
Vattenförsörjningsplan 2.1 MB 2013-09-19 09.01
Verksamhetsplan för klimat- och energirådgivningen 805.2 kB 2013-09-19 09.01
Åtgärdsplan för minskad övergödning i Alsen 1.3 MB 2013-09-19 09.01
Övergripande miljömål för Askersunds kommun 58.1 kB 2014-01-15 10.40
Astma- och allergipolicy 808.9 kB 2014-01-15 11.13
Drogpolitiskt handlingsprogram 2014-2016 458.9 kB 2014-05-09 14.31

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
CEMR-deklarationen 870 kB 2013-09-19 08.57
Handlingsplan för CEMR-deklarationen 45.4 kB 2013-09-19 08.57
Policy för delaktighet på lika villkor 199.8 kB 2013-09-19 08.57
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, barn och utbildning 607.3 kB 2013-09-19 08.57

Vård och omsorg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Värdegrund inom socialtjänsten 37.9 kB 2016-01-18 11.04
Riktlinjer för boendestöd enligt socialtjänstlagen 184.5 kB 2016-01-18 11.04
Regionalt program för e-hälsa 94.1 kB 2016-01-18 10.57
Handlingsplan mot våld i nära relationer 2020-2025 1014.1 kB 2020-09-07 16.07
Riktlinjer för biståndshandläggning LSS 425.5 kB 2020-09-07 16.07
Riktlinjer för biståndshandläggning SoL 709.2 kB 2020-09-07 16.07
Äldreomsorgsplan Askersunds kommun 2018-2027 1.8 MB 2021-03-19 08.37
Plan för funktionsstöd 2020-2029 837.4 kB 2021-03-19 08.38

Övrigt

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Projekthandbok och projektpolicy 639.2 kB 2013-09-19 08.59
Risk- och sårbarhetsanalys 2013 773.6 kB 2014-02-15 11.39
Intern kontrollplan kultur- och fritidsförvaltningen 2015 330.5 kB 2015-12-01 12.28
Intern kontrollplan 2015 socialnämnden 218.4 kB 2015-12-01 12.32
Intern kontrollplan tekniska förvaltningen 2015 97.1 kB 2015-12-01 12.30
Stadslivsmanifest 12.9 MB 2014-05-05 10.06
Ägardirektiv Askersunds Kommunfastigheter AB 175.9 kB 2014-01-15 10.23
Riktlinjer mot muta och bestickning 101.5 kB 2013-09-24 15.07

Sidansvarig: Olof Elander |

Uppdaterad: 2019-04-03