Överklaga beslut om utlämnande av allmän handling

Närbild av kvinnohand som håller i pappersdokument med en bärbar dator till vänster.

Om kommunen avslår en begäran om utlämnande av allmän handling har du alltid rätt att överklaga beslutet. Det gäller både när din begäran avslagits helt och när den avslagits delvis. Med avslagsbeslutet får du en besvärshänvisning där det framgår hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Kommunen prövar om ditt överklagande inkommit i rätt tid och har också möjlighet att ompröva sitt beslut. Om ditt överklagande inkommit i rätt tid skickas ärendet vidare till den överprövande instansen.

Kontakt

Administrativa kontoret

E-post: kommun@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Administrativa kontoret
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?