Kommunfullmäktige

Ordförandeklubba i trä på bord av trä

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i de allmänna valen som hålls andra söndagen i september vart fjärde år. Fullmäktige har 33 ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026 är Inger Trodell Dahl (S).

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av stor vikt för kommunen, till exempel om de kommunala verksamheternas mål och riktlinjer samt om vilken skattesats som ska gälla i kommunen. Fullmäktige beslutar också om nämndernas organisation och vilka som ska vara ledamöter i de olika nämnderna.

Sammanträdena är offentliga och alla som är intresserade är välkomna att komma och lyssna! Kommunfullmäktige sänds även som webb-tv via Youtube.

Kungörelsen publiceras på kommunens officiella anslagstavla en vecka innan sammanträdet. Handlingar inför kommunfullmäktiges sammanträden finns på Sammanträdesportalen.

Sammanträdestider 2024

26 februari, klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

25 mars, klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

29 april klockan 17.00 Sjöängen, Askersund

17 juni klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

30 september klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

28 oktober klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

25 november klockan 18.00 Sjöängen, Askersund


Ledamöter

ErsättareCaroline Dieker (M)

Andreas Hansson (M)

Joakim Blückert (M)

Niina Iinatti (M)

Johanna Martin (M)

Linus Hult (M)

René Francis (M)

Kjell Johansson (C)

Sofia Härdvall Hansson (M), 2:e vice ordförande

Peter Danielsson (C)

Arne Kumm (M)

Vakant (L)

Ulrika Lindblad (M)

Vakant (L)

Linda Larsson (C)

Daniel Ohron (KD)

Billy Ludvigsson (C)

Annica Vissberger (KD)

Fredrik Wernheden (L)

Per Eriksson (S)

Hans Sedström (KD)

Catharina Elmqvist (S)

AnnaMaj Björk (KD)

Bassam Alhussam (S)

Anna Ahnér (S)

Petra Sandberg (S)

Erik König (S)

Per Hesse (S)

Inger Trodell Dahl (S), ordförande

Björn Naesje (V)

Johan Calais (S)

Ali Mohammad Azimi (V)

Siv Pettersson (S)

Anna Gransten (MP)

Ronny Larsson (S)

Peder Fries (MP)

Siv Ahlstrand (S)

Théres Rosén Gustafsson (SD)

Tomas Vynge (S)

Peter Schmidt (SD)

Mariette Kemhagen (S)

Jan Gullstrand (SD)

Elisabeth Lennartsson (S)

Åsa Andersson (SD)

Annika Finnström (V)

Göran Eriksson (LPo)

Margareta Widell (MP)

Karl-Eric Möller (LPo)

Lina Fogelqvist Särén (SD)


Maria Lilja (SD)


Jonas Bygdén (SD)


Catharina Pisoni Söderblom (SD)


Bo Areng (SD)


Håkan Gustafsson (SD)


Matti Koivuniemi (SD)


Ulla-Carin Grafström (LPo)


Kontakt

Stina Moberg
Kommunsekreterare

E-post: stina.moberg@askersund.se

Telefon: 0583-810 09

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?