Kommunfullmäktige

Ordförandeklubba i trä på bord av trä

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i de allmänna valen som hålls andra söndagen i september vart fjärde år. Fullmäktige har 33 ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026 är Inger Trodell Dahl (S).

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av stor vikt för kommunen, till exempel om de kommunala verksamheternas mål och riktlinjer samt om vilken skattesats som ska gälla i kommunen. Fullmäktige beslutar också om nämndernas organisation och vilka som ska vara ledamöter i de olika nämnderna.

Sammanträdena är offentliga och alla som är intresserade är välkomna att komma och lyssna! Kommunfullmäktige sänds även som webb-tv via Youtube. Kungörelsen publiceras på kommunens officiella anslagstavla en vecka innan sammanträdet.


Sammanträdestider 2023

27 februari, klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

27 mars, klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

24 april klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

19 juni klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

25 september klockan 18.00 Bergsgården, Närkesberg

30 oktober klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

27 november klockan 18.00 Sjöängen, Askersund


Ledamöter

ErsättareCaroline Dieker (M)

Andreas Hansson (M)

Joakim Blückert (M)

Niina Iinatti (M)

Johanna Martin (M)

Linus Hult (M)

René Francis (M)

Kjell Johansson (C)

Sofia Härdvall Hansson (M), 2:e vice ordförande

Peter Danielsson (C)

Arne Kumm (M)

Jeanette Nilsson (L)

Ulrika Lindblad (M)

Vakant (L)

Linda Larsson (C)

Daniel Ohron (KD)

Billy Ludvigsson (C)

Annica Vissberger (KD)

Fredrik Wernheden (L)

Elisabeth Lennartsson (S)

Hans Sedström (KD)

Per Eriksson (S)

AnnaMaj Björk (KD)

Catharina Elmqvist (S)

Anna Ahnér (S)

Bassam Alhussam (S)

Erik König (S)

Petra Sandberg (S)

Inger Trodell Dahl (S), ordförande

Björn Naesje (V)

Johan Calais (S)

Ali Mohammad Azimi (V)

Siv Pettersson (S)

Anna Gransten (MP)

Ronny Larsson (S)

Peder Fries (MP)

Siv Ahlstrand (S)

Magdalena Strignert (SD)

Tomas Vynge (S)

Théres Rosén Gustafsson (SD)

Mariette Kemhagen (S)

Peter Schmidt (SD)

Kurt Blomqvist (S), vice ordförande

Jan Gullstrand (SD)

Annika Finnström (V)

Göran Eriksson (LPo)

Margareta Widell (MP)

Karl-Eric Möller (LPo)

Lina Fogelqvist Särén (SD)


Maria Lilja (SD)


Jonas Bygdén (SD)


Catharina Pisoni Söderblom (SD)


Bo Areng (SD)


Håkan Gustafsson (SD)


Matti Koivuniemi (SD)


Ulla-Carin Grafström (LPo)


Kontakt

Stina Moberg
Kommunsekreterare

E-post: stina.moberg@askersund.se

Telefon: 0583-810 09

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?