Kommunstyrelsen

Ordförandeklubba

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens ekonomi och verksamhet samt för att bereda och genomföra kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter. Ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026 är Caroline Dieker (M). Kommunstyrelsen har även att arbetsutskott med 5 ledamöter. Utskottet bereder ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden. Utskottet har även i viss mån delegation att själva fatta beslut inom sitt ansvarsområde.

Sammanträdestider 2024

9 januari

6 februari

5 mars

9 april

7 maj

4 juni

3 september

8 oktober

5 november

3 december


Ledamöter

ErsättareCaroline Dieker (M), ordförande

Joakim Blückert (M)

Sofia Härdvall Hansson (M)

Johanna Martin (M)

AnnaMaj Björk (KD)

Hans Sedström (KD)

Fredrik Wernheden (L), vice ordförande

Daniel Öst (L)

Anna Ahnér (S), 2:e vice ordförande

Ronny Larsson (S)

Siv Pettersson (S)

Tomas Vynge (S)

Erik König (S)

Petra Sandberg (S)

Linda Larsson (C)

Billy Ludvigsson (C)

Annika Finnström (V)

Margareta Widell (MP)

Jonas Bygdén (SD)

Catharina Pisoni Söderblom (SD)

Bo Areng (SD)

Lina Fogelqvist Särén (SD)

Kontakt

Stina Moberg
Kommunsekreterare

E-post: stina.moberg@askersund.se

Telefon: 0583-810 09

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?