Skatt, avgifter och taxor

Svenska pengar i olika valörer

För att finansiera kommunens verksamhet betalar alla kommunmedlemmar kommunalskatt. En gång per år bestämmer kommunfullmäktige skattesatsen för kommande år.

Utöver kommunalskatten så kan kommunen ta ut avgifter och taxor för vissa tjänster, exempelvis för äldreomsorg, förskola och sophämtning.

Så här används skattepengarna i Askersunds kommun, räknat utifrån en hundralapp:

  • Utbildning och barnomsorg   43 kr
  • Social omsorg                           42 kr
  • Administration och IT              5 kr
  • Kultur och fritid                        4 kr
  • Gator och parker                      4 kr
  • Samhällsbyggnad                     1 kr
  • Räddningstjänst                       1 kr
  • Övrigt                                         1 kr

Om du letar efter någon särskild avgift eller taxa eller vill veta vad årets skattesats är, så kan du hitta det i den kommunala författningssamlingen.

Kontakt

Bo Lindström
Ekonomichef

E-post: bo.lindstrom@askersund.se

Telefon: 0583-810 16

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?