Överklaga allmänna kommunala beslut

Närbild av hand som håller i penna och skriver under ett dokument.

Alla medborgare i Askersunds kommun kan överklaga ett kommunalt beslut till förvaltningsrätten. Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär. Förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Överklagandet ska göras inom tre veckor från det att beslutet anslagits - det vill säga då ett meddelande om att beslutet tagits publicerats på kommunens officiella anslagstavla.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas direkt till förvaltningsrätten i Karlstad, som bara kan avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas.

Grunder för överklagan

Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunala beslutet om någon av följande grunder är uppfyllda:

  • Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
  • Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot lagen eller annan författning.

Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kapitlet av kommunallagen.

Kontakt

Administrativa kontoret

E-post: kommun@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Administrativa kontoret
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?