Överklaga beslut som rör dig själv

Kvinna läser ett pappersdokument.

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig själv kan du överklaga det. Det kan till exempel vara beslut du fått om bygglov, socialt bistånd eller skolskjuts. Det är bara den som beslutet angår och som beslutet gått emot som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.​

Kommunen är skyldig att underrätta dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. I underrättelsen ska det framgå hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Om ditt överklagande inkommit i rätt tid och om kommunen inte själv ändrar beslutet på det sätt du begärt, skickas ärendet vidare till den överprövande instansen. Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen.

Kontakt

Administrativa kontoret

E-post: kommun@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Administrativa kontoret
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?