Kommunfullmäktiges ledamöter

Ledamöter

ErsättareCaroline Dieker (M)

Andreas Hansson (M)

Joakim Blückert (M)

Niina Iinatti (M)

Johanna Martin (M)

Linus Hult (M)

Linus Thomas (M)

Calill Ohlson (M)

René Francis (M)

Kjell Johansson (C)

Sofia Härdvall Hansson (M), 2e vice ordförande

Peter Danielsson (C)

Arne Kumm (M)

Jeanette Nilsson (L)

Ulrika Lindblad (M)

Solweig Clefjord (L)

Linda Larsson (C)

Daniel Ohron (KD)

Billy Ludvigsson (C)

Annica Vissberger (KD)

Fredrik Wernheden (L)

Elisabeth Lennartsson (S)

Hans Sedström (KD)

Per Eriksson (S)

AnnaMaj Björk (KD)

Catharina Elmqvist (S)

Anna Ahnér (S)

Bassam Alhussam (S)

Erik König (S)

Petra Sandberg Andersson (S)

Inger Trodell Dahl (S), ordförande

Björn Naesje (V)

Johan Calais (S)

Ali Mohammad Azimi (V)

Siv Pettersson (S)

Anna Gransten (MP)

Ronny Larsson (S)

Peder Fries (MP)

Siv Ahlstrand (S)

Magdalena Strignert (SD)

Tomas Vynge (S)

Théres Rosén Gustafsson (SD)

Mariette Kemhagen (S)

Peter Schmidt (SD)

Kurt Blomqvist (S), vice ordförande

 Jan Gullstrand (SD)

Annika Finnström (V)

Göran Eriksson (LPo)

Margareta Widell (MP)

Karl-Eric Möller (LPo)

Lina Fogelqvist Särén (SD)


Maria Lilja (SD)


Jonas Bygdén (SD)


Catharina Pisoni Söderblom (SD)


Bo Areng (SD)


Håkan Gustafsson (SD)


Matti Koivuniemi (SD)


Ulla-Carin Grafström (LPo)Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2022-11-02