Avgifter och regler

Hand med penna som fyller i formulär.

Avgiften grundar sig på att abonnemang tecknats mellan vårdnadshavare och kommunen, företrädd av barn- och utbildningsnämnden. Abonnemanget innebär att avgift betalas även för tid då barnet inte utnyttjar platsen. Avgift tas ut 12 månader per år.

​Avgiften avgörs av ett hushålls samlade inkomster. Ett hushåll kan se ut på olika sätt. Det kan vara ensamstående, makar, sammanboende eller familjehem.

Mer information får du i kommunens dokument "Riktlinjer - köregler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg" som du hittar längst ner på sidan.

Maxtaxa

Askersunds kommun tillämpar maxtaxa för avgift i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Maxtaxan är indexreglerad och maxbeloppet förändras årligen.

Skolverket har beslutat att den högsta avgiftsgrundade inkomsten för maxtaxa 2024 ska vara

56 250 kronor per månad. Se mer information på www.skolverket.se .

Barn ett får högsta avgift. Barn två och tre får reducerade avgifter. Barn fyra avgiftsbefrias helt. Som barn ett räknas det yngsta barnet.

Askersunds kommun debiterar hushållen i efterhand vilket gör att avgift utifrån 2024 års maxtaxa syns först på fakturan i februari.

Avgift förskola

Procent av hushållets

bruttoinkomst

Barn 1 - 3 % högst 1688kr

Barn 2 - 2 % högst 1125kr

Barn 3 - 1 % högst 563kr

Avgift fritidshem

Procent av hushållets

bruttoinkomst

Barn 1 - 2 % högst 1125kr

Barn 2 - 1 % högst 563kr

Barn 3 - 1 % högst 563kr

Vi behöver veta din inkomst (före skatt) för att du ska betala rätt avgift. Det du behöver göra är att uppdatera din inkomst via vår e-tjänst.
Vårdnadshavare ansvarar för att korrekta uppgifter lämnas till kommunen om hushållets avgiftsgrundande inkomster och andra uppgifter som påverkar avgiften. Kommunen har rätt att korrigera och efterdebitera avgiften två inkomstår tillbaka i tiden. Kontroll av lämnade uppgifter sker årligen hos Skatteverket. Om begärd inkomstuppgift inte lämnas alls debiteras maxtaxa.

Lämna in dina inkomstuppgifter via vår e-tjänst: Ansökan om förskola och fritidshem - Askersunds kommun

 

Askersunds kommun gör en årlig ­jämförelse mellan familjens uppgivna inkomst och den inkomst man deklarerat till Skatte­verket.

Familjer/hushåll som har betalat för mycket avgift kommer att få pengar tillbaka och de som har betalat för lite kommer att få en extra faktura. Om beloppet som skiljer är under 300 kronor per år händer ingenting. Man får ingen extra faktura att betala och inte heller någon utbetalning.

Avgiften som du betalar varje månad för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem är preliminär tills vi jämfört med den inkomst som du deklarerat mot Skatteverket. Den extra fakturan baseras alltså på det familjen/hushållet deklarerat, delat med 12 månader, och jämförs med de uppgifter som ni skickat in till oss på kommunen.

När du lämnar inkomst till Askersunds kommun måste du räkna med hela årets inkomst före skatt, även om du inte haft plats hela året.

När gör kommunen nästa inkomstjämförelse?

Mars 2024

Hur vet jag om jag ska betala eller få tillbaka pengar?

Du som ska betala kommer att få en faktura av kommunen
Om du i stället ska få tillbaka pengar kommer det en kreditfaktura med ett tillgodobelopp.

Vad ska jag göra om jag inte har möjlighet att betala just nu?

Hör av dig till ekonomikontoret ekonomikontoret@askersund.se så tittar vi på möjligheten till att lägga anstånd på fakturan.

Jag behöver längre tid på mig att betala av fakturan, vad kan jag göra?

Har du haft anstånd på fakturan men det börjar att löpa ut och du behöver längre tid på dig att betala av fakturan kontaktar du ekonomikontoret ekonomikontoret@askersund.se
Här tittar vi på om betalningar inkommit löpande och ser om möjlighet finns till förlängning och hur det ser ut med övriga betalningar till kommunen.

Jag ska få tillbaka pengar, vad gör jag då?

Om du ska få tillbaka pengar så kommer det först att göras en kontroll så att du inte har andra obetalda fakturor. Dessa kommer då eventuellt att dras av, vilket innebär att det belopp du får tillbaka kan skilja sig från beloppet som står på fakturan.

Du kontaktar ekonomikontoret via mejl eller telefon med fullständigt kontonummer samt
clearingnummer för att få tillbaka pengar:
Mejl: ekonomikontoret@askersund.se
Telefon: 0583-810 00

Hur beräknas avgiften?

Avgiften grundar sig på att abonnemang tecknats mellan vårdnadshavare och kommunen, företrädd av barn- och utbildningsnämnden. Abonnemanget innebär att avgift betalas även för tid då barnet inte utnyttjar platsen. Avgift tas ut 12 månader per år.

​Avgiften avgörs av ett hushålls samlade inkomster. Ett hushåll kan se ut på olika sätt. Det kan vara ensamstående, makar, sammanboende eller familjehem.

Vad menas med hushåll?

Ett hushåll kan se ut på olika sätt. Det kan vara ensamstående, makar, sammanboende eller familjehem.

Hur anmäler jag ny inkomst?

Anmäl eller ändra hushållets inkomst via e-tjänst: Ansökan om förskola och fritidshem - Askersunds kommun

Vad ska jag göra om jag har fler frågor?

Frågor om ekonomi gällande anstånd, fakturakopior eller utbetalning skickas till: ekonomikontoret@askersund.se

Övriga frågor skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?