Barn- och elevhälsa

Läkare testar reflexer på barn.

Inom barn- och elevhälsan arbetar skolsköterska, skolläkare, socionom/kurator, specialpedagoger och psykolog.

Vårt uppdrag är att i samverkan med elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal skapa goda lärandemiljöer för varje barn så att elevernas utveckling mot utbildningens mål främjas. Särskilt fokus ska riktas till elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Vårdnadshavare och elever kan kontakta elevhälsan

Vanliga orsaker till att kontakta oss är att man som vårdnadshavare känner oro för sitt barn. Det kan vara barn och ungdomar som har svårt med koncentration och uppmärksamhet, kompisar och relationer, språk och tal. Det kan även handla om krisbearbetning, sömnsvårigheter, inlärningssvårigheter m.m. En annan vanlig orsak är svårigheter i relationen mellan barn och vårdnadshavare.

Kuratorer

Ulrika Backeborn
Kurator Sjöängsskolan
Telefon: 0583-812 51
E-post: ulrika.backeborn@askersund.se

Karolina Sundberg
Kurator Närlunda skolområde och anpassade grundskolan årskurs 1-9
E-post: karolina.sundberg@askersund.se

 

Skolpsykolog

Hanna Ström

Skolsköterskor och läkare

Cecilia Niklassson
Skolsköterska Sjöängsskolan och anpassade grundskolan årskurs 1-9
Telefon: 0583-812 17
E-post: cecilia.niklasson@askersund.se

Anne Fredriksson
Skolsköterska Närlundaskolan, medicinskt ledningsansvarig
Telefon: 0583-812 53
E-post: anne.fredriksson@askersund.se

Britt-Marie Ekegren
Skolsköterska Åsbro och Rönneshytta skolor
Telefon: 0583-812 84
E-post: britt-marie.ekegren@askersund.se

Carina Ahl
Skolsköterska Närlundaskolan, Hammars och Åmmebergs skolor
Telefon: 0583-820 13
E-post: carina.ahl@askersund.se

Louise Forslund
Skolläkare
kontakt med skolläkare bokas via skolsköterska

Kontakt

Mikaela Björk

Verksamhetschef EMI

E-post: mikaela.bjork@askersund.se

Postadress:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Askersunds Kommun

696 82 Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?