Skolsköterska och skolläkare

Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare och omfattas av samma sekretess som hälso- och sjukvården. Skolhälsovårdens uppdrag är att bevara och förbättra elevens hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Skolläkarbesök bokas via skolsköterska.

Öppen mottagning

Vi har öppen mottagning och du behöver inte boka tid. Du är alltid väkommen men ring oss gärna innan om du vill vara säker på att vi är där och kan ta emot dig.

Hälsobesök

Alla elever i förskoleklass samt årskurs 2, 4 och 7 erbjuds ett hälsobesök till skolsköterskan. Besöket innefattar en allmän hälsokontroll. Vid besöket berörs bland annat frågor om elevens skolsituation, kamratrelation, hälsa, kost, sömn och fysisk aktivitet. Syftet med besöket är att lyfta elevens egna resurser och förmåga att ta ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande.

Vaccination

Vi följer det nationella vaccinationsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och erbjuder följande vaccinationer:

Årskurs 2 - mässling, påssjuka, röda hund

Flickor och pojkar årskurs 5 - HPV

Årskurs 8 - påfyllnadsdos av difteri, stelkramp och kikhosta  

Förebyggande arbete

Genom det riktade förebyggande arbetet som skolsköterskan utför främjas elevens skolprestation och goda levnadsvanor. Att tidigt upptäcka, förebygga och förhindra ett riskbeteende eller sjukdom ger eleven goda förutsättningar att klara sin utbildning.

Enklare sjukvårdsinsatser

Elever har möjlighet att söka skolsköterskan för enklare sjukvårdsinsatser och rådgivning.​

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2023-03-09