Specialpedagoger

Specialpedagogens uppgift är att i samarbete med pedagogerna arbeta för att ge alla elever så bra förutsättningar som möjligt till inlärning och utveckling.

Vi specialpedagoger kan t ex vara bollplank för dig då du funderar runt ditt barns behov, förmågor och färdigheter.

Ibland behövs en pedagogisk utredning för att bättre förstå elevens behov. I utredningen kartlägger vi elevens skol- och lärandesituation, styrkor och eventuella svårigheter.

I samråd med elev, pedagoger och föräldrar föreslår vi olika anpassningar och åtgärder.


Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2022-08-19