Skolskjuts

Smeden på Rådhuset

Skolskjuts i grundskola, grundsärskola och förskoleklass

Barn/elever i förskoleklass, grundskola och särskola som enligt kommunens skolskjutsregler uppfyller kraven ifråga om avstånd, trafikförhållande, funktionshinder eller annan omständighet är berättigad till skolskjuts.

Avstånd mellan hem och skola som berättigar till skolskjuts: * minst 3 km för elever i förskoleklass och skolår 1-3 * minst 4 km för elever i skolår 4-5 * minst 5 km för elever i skolår 6-9

I årskurs 1-9 sker skolskjuts med buss i linjetrafik eller med speciellt upphandlad skolskjuts. Väljer ni annan skola än den kommunen anvisat måste ni själva lösa transporten. Samma sak gäller om barnet flyttar och byter folkbokföringsadress men vill gå kvar i sin gamla skola.

Ansökan om skolskjuts

Du ansöker genom att fylla i och skicka in blanketten Ansökan om skolskjuts. Denna och övriga blanketter hittar du i höger kolumn.

Skolskjuts i grundsärskola

För elever i grundsärskola gäller inte ovan nämnda avståndsregler.

Sidansvarig: Henrik Olofsson |

Uppdaterad: 2022-04-05