Entreprenör vatten och avlopp

Skopa som gräver i jorden

För entreprenörer som skall utföra arbeten på den allmänna VA-anläggningen gäller särskilda regler. Reglerna finns beskrivna i dokumentet "Material och arbetsbeskrivningar för vatten och avloppsarbeten"
se nedan.

För vissa typer av arbeten skall blanketten "Hygienkrav vid arbete med dricksvatten" lämnas in. Blanketten erhålls genom att kontakta VA-avdelningen.

Kontakt

Tobias Söderholtz
Enhetschef anläggning/rör

E-post: tobias.soderholtz@askersund.se

Telefon: 0583-812 09

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?