Källaröversvämning

Skylt med texten Översvämning.

Översvämning drabbar oftast hus med källare.

Orsaken kan vara stopp i ledningar, kraftig snösmältning eller regn. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få från sitt försäkringsbolag eller från Tekniska förvaltningen uppväger aldrig olägenheterna och skadorna.

Den som drabbas av översvämning bör tänka på:

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta fuktkänsliga inventarier.
  • Skaffa hjälp med länspumpning. (Räddningstjänsten kan hjälpa till akut, telefon 112)
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Ring försäkringsbolaget.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
  • Gör felanmälan till kommunen på 0583-102 22.

Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet:

  • Hur kom vattnet in?
  • Vilka åtgärder vidtog du?
  • Dokumentera både åtgärder och översvämningens händelseförlopp gärna både skriftligt och med bilder.

Att tänka på för att förebygga källaröversvämning:

Kommunen arbetar successivt med att förbättra avloppsnätet. Men det går aldrig att helt undanröja riskerna för källaröversvämning.

För att själv minska riskerna är det viktigt att se över sina installationer och sitt avloppssystem. Många anordningar, som till exempel pumpar och backventiler, kräver regelbunden tillsyn för att fungera normalt.

Fundera över hur källaren används. Golv och väggar bör vara av vattentåliga material. Sådant som är känsligt för vatten bör inte förvaras i källaren.

Felanmälan

Vid källaröversvämning gör alltid en felanmälan till Askersunds kommuns VA-avdelning via SOS på telefonnummer 0583-102 22.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen­@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?