Grund- och ytvatten

Skålade händer med vatten, vattnet droppar ner mellan händerna

Grundvatten

Som råvara för dricksvattnet används i första hand grundvatten, som har många fördelar. Det har ett naturligt skydd mot föroreningar och det håller en låg, jämn temperatur. Kvaliteten är ofta så bra, att man kan använda det som det är.

Tillgången varierar under året. Ibland blir det förändringar i klimatet och det påverkar både mängden grundvatten och vattnets kvalitet.

Tillgången på grundvatten kan förstärkas genom konstgjord grundvattenbildning. Det går till så att man pumpar upp ytvatten från en sjö eller ett vattendrag och låter det infiltrera i en grusbädd och sippra vidare ner till grundvattenmagasinet. Metoden är utvecklad i Sverige och vi är fortfarande ledande på detta område.

Det är främst kommuner som utnyttjar metoden för att säkra vattentillgången.

Ytvatten

Det kan vara svårt att få tag på grundvatten i tillräcklig mängd för till exempel kommunal vattenförsörjning. Då måste man istället använda ytvatten, som visserligen ofta finns i stora mängder men som kan behöva en ganska omfattande beredning innan det kan distribueras som dricksvatten.

Det blir också allt svårare att hitta ett bra råvatten, kvalitetskraven är hårda och möjligheterna att skydda vattnet från påverkan är begränsade när det gäller till exempel försurning eller nedfall av andra skadliga ämnen. Ungefär hälften av allt kommunalt dricksvatten i Sverige baseras på ytvatten.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen­@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?