Taxor, abonnemang & VA-anslutning

Här hittar du information om taxor och avgifter samt hur du går tillväga om du vill ansöka om anslutning av din fastighet till den allmänna VA-anläggningen för dricksvatten, spillvatten eller dagvatten.

Taxor och avgifter

Kostnaderna för vatten och avloppsförsörjningen i Askersunds kommun ska täckas av de intäkter som kommer från ägare av fastigheter som är anslutna till vatten och avloppsanläggningarna.

Taxorna och avgifternas storlek framgår av den av kommunfullmäktige fastställda
VA-taxan.

Avgifterna består av en anläggningsavgift (engångsavgift vid anslutning) och brukningsavgift.

Brukningsavgiften delas upp i fasta och en rörlig del som är beroende av vattenförbrukningen.

Har du frågor på din faktura? Vänligen kontakta kundtjänst på Sydnärkes Kommunalförbund, telefon 0582-685700.


Anslutning av fastighet till den allmänna VA-anläggningen

Så här går det till:

1. Skicka in en ansökningsblankett.
Räkna med att det tar ca 6 veckor innan du kan få ett svar.

2. Om ansökan blivit beviljad skall anläggningsavgiften betalas innan några arbeten kan påbörjas.

3. Arbetet med inkopplingen av ledningarna i förbindelsepunkten skall utföras av kommunens personal.

Abonnemang

För dig som har ett abonnemang gäller reglerna i de ”Allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp” (ABVA).

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2022-12-29