Medborgarförslag

Vybild över Askersunds hamn.

Har du ett förslag som är mer omfattande så kan det vara en bra idé att lämna in ett medborgarförslag. Hur ett medborgarförslag ska hanteras är reglerat i kommunallagen och därför kräver ett medborgarförslag en speciell politisk process. Det kan därför ta lång tid att få svar på ett medborgarförslag.

Vem som kan lämna medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i kommunen, oavsett ålder, kan lämna in ett medborgarförslag. Även utländska invånare som ännu inte har fått kommunal rösträtt får lämna in medborgarförslag.

Hur ett medborgarförslag ska vara utformat

Ett medborgarförslag kan inte lämnas in anonymt, det måste innehålla namn och adress. Rubriken måste innehålla ordet "medborgarförslag" och olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Medborgarförslag är ett förslag om att förändra någon verksamhet inom kommunens ansvarsområde, till exempel förskola eller skötsel av parkmiljö. Medborgarförslag får inte avse sådana frågor som inte ryms inom den kommunala kompetensen och inte heller myndighetsutövning mot enskild. Medborgarförslag lämnas in via kommunens e-tjänst eller med post med förslagsställarens signatur. När medborgarförslaget inkommer till kommunen blir det en allmän handling. Kommunens behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen.

Hur ett medborgarförslag hanteras

Ett medborgarförslag som kommer in till kommunen tas upp kommande sammanträde med kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar vilken nämnd som ska utreda förslaget och om nämnden ska fatta beslut i ärendet. Ett ärende som väckts genom medbogarförslag ska om möjligt handläggas så att förslaget kan besvaras inom ett år från det att det tagits upp i kommunfullmäktige. Anledningen till att det kan dröja så länge är att medborgarförslaget måste behandlas i flera olika organ inom kommunen för att säkerställa den politiska processen.

Kontakt

Administrativa kontoret

E-post: kommun@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Administrativa kontoret
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?