För deltagande partier

Kvinna väljer bland valsedlar, endast armen syns.

Utläggning av valsedlar

Det ska alltid finnas valsedlar på alla röstmottagningsställen och de får aldrig ta slut. Därför ansvarar röstmottagarna för att lägga ut olika sorters valsedlar. Vilka valsedlar de lägger ut beror på om det är val till riksdagen eller till Europaparlamentet.

Valsedlar ska presenteras på ett likvärdigt, ordnat och överskådligt sätt. På röstmottagningsställena är det alltid röstmottagarna (utsedda av valnämnden) som lägger ut valsedlarna på den avskärmade platsen för valsedlar. Det gäller oavsett vilken typ av valsedel det är. Det är också röstmottagarna som ansvarar för ordningen bland valsedlarna och att det alltid finns valsedlar utlagda under pågående röstmottagning.

Läs mer om utläggning av valsedlar, val.se.

Distribution av valsedlar i Askersunds kommun

Deltagande partier kommer att ha möjlighet att lämna sina valsedlar i Rådhuset (Stöökagatan 8) fram till fredag den 17 maj för att valkansliet ska hjälpa till med distribution till val- och röstningslokaler.

Öppettider hittar du via följande länk: Öppettider Askersunds kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?