Vad händer efter valet?

Röster utspridda på ett bord i väntan på att räknas av rösträknare.

Valnattsresultat

När vallokalen stänger klockan 21.00 öppnar röstmottagarna valurnorna och rösterna räknas en första gång. När alla vallokaler har rapporterat in resultaten gör Valmyndigheten en preliminär mandatfördelning. Vid val till Europaparlamentet presenteras den preliminära mandatfördelningen för Sveriges mandat i Europaparlamentet först när röstningen i samtliga av EU:s medlemsländer är avslutad.

Onsdagsräkningen

Onsdagen den 12 juni görs valnämndens preliminära rösträkning, ”onsdagsräkningen”. Då behandlas de förtidsröster som röstmottagarna underkänt på valdagen, samt de röster som inte behandlats på valdagen, exempelvis förtidsröster från andra kommuner och brevröster från utlandet.

Slutligt resultat

Länsstyrelserna räknar sedan alla röster en andra gång. När samtliga länsstyrelser räknat alla röster till Europaparlamentet beräknar Valmyndigheten fördelningen av mandat mellan partierna och ledamöter och ersättare utses.

Kontakt

Stina Moberg
Valsamordnare

E-post: stina.moberg@askersund.se

Telefon: 0583-810 09

Matilda Persson
Valsamordnare

E-post: matilda.persson@askersund.se

Telefon: 0583-810 12

Valkansliet

E-post: valnamnden@askersund.se

Valtelefon 22/5-9/6: 0583-810 10

Postadress:
Valnämnden
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?