Rösträtt

Röstmottagare granskar pass.

För att ha rösträtt måste du ha:

  • fyllt 18 år senast på valdagen 9 juni, och
  • vara svensk medborgare ochvara eller ha varit folkbokförd i Sverige, eller
  • vara medborgare i något av EU:s medlemsländer, vara folkbokförd i Sverige och ha anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

 

Kontakt

Stina Moberg
Valsamordnare

E-post: stina.moberg@askersund.se

Telefon: 0583-810 09

Matilda Persson
Valsamordnare

E-post: matilda.persson@askersund.se

Telefon: 0583-810 12

Valkansliet

E-post: valnamnden@askersund.se

Valtelefon 22/5-9/6: 0583-810 10

Postadress:
Valnämnden
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?