Översiktsplan

Flygbild över Askersund med omgivningar. Jordbruksmark och Alsen i förgrunden, omgivna av staden och landsbygd

Översiktsplanen är kommunens strategiska plan för mark- och vattenanvändning. Den är även en överenskommelse mellan staten och kommunen om den framtida utvecklingen i vårt område. Vissa delar rör även frågor som rör flera kommuner, inte minst vår grannar. Vår plan gäller till och med 2025.

3 kapitlet Plan- och bygglagen (2010:900) styr hur en översiktsplan ska utformas. Planen ligger till grund för arbetet med detaljplanering och mycket annat.

Arbetet med ny översiktsplan

Arbetet med att skapa en ny översiktsplan pågår och dess målår kommer att vara 2035 med sikte på 2050. Många förändringar sker just nu inom planeringsarbetet. Kommunerna går in i så kallad löpande planering, vilket innebär att översiktsplanen och dess tematiska tillägg och andra dokument uppdateras löpande utifrån den planeringsstrategi som kommunfullmäktige fastställer.

Den nya överisktsplanen kommer att vara digtal, vilket gör den mer användbar i andra planeringsprocesser och lättillgänglig för allmänheten, företag och myndigheter som vi samarbetar med. Boverket är den statliga myndighet som utfärdar föreskrifter om hur planeringsarbetet ska ske. Länsstyrelsen är statens förlängda arm i länet och har en viktig roll i arbetet.

Översiktsplanen är ett politiskt dokument och allmänheten har, förutom vid dialoger med olika intressegrupper, möjlighet att lämna synpunkter och idéer i arbetet vid samrådsskedet och i granskningsskedet. I slutänden fastställs översiktsplanen i kommunfullmäktige.

Nedan finns gällande översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Norra Vättern som nedladdningsbara pdf-filer. Dessutom finns idédokumentet "Utvecklingsplan för Åsbro", som kommer att ligga till grund för arbetet med Åsbrotrakten i översiktsplanen.

Kontakt

Henrik Olofsson
Utvecklingschef

E-post: henrik.olofsson@askersund.se

Telefon: 0583-810 20

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8, Askersund

Richard Atterling
Översiktsplanerare

E-post: richard.atterling@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8, Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?