Så kan du påverka

Manshänder skriver på tangentbord på bärbar dator.

Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till våra samrådsmöten och skicka in skriftliga synpunkter.

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka sådant som detaljplanen reglerar, till exempel vad som får finnas på platsen, bebyggelsens placering och utformning. Exempel på saker som inte går att reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt med dina kontaktuppgifter och din fastighetsbeteckning. Skicka gärna in dem digitalt!

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och granskning på vår webb, i Stadshuset eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa en handläggare kan du boka en tid.

Kontakt

Askersunds kommun

E-post: kommun­@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?