Kommunalförbund

Brandbil vid en av Nerikes brandkårs stationer.

Ett kommunalförbund är en form för samverkan mellan olika kommuner där kommunen överlämnar en verksamhet man har ansvar för till kommunalförbundet. Kommunalförbundet är fristående i förhållande till sina medlemskommuner och är en egen juridisk person.

Kommunen är medlem i tre kommunalförbund; Sydnärkes utbildningsförbund, Nerikes Brandkår och Sydnärkes kommunalförbund. Varje kommunalförbund styrs av en direktion med ledamöter från de kommuner som ingår i kommunalförbundet. Ledamöterna utses av respektive kommunfullmäktige. Nedan listats Askersunds kommuns ledamöter under respektive förbunds rubrik.

Sydnärkes utbildningsförbund

Sydnärkes utbildningsförbund är ett kommunalförbund med Askersund, Hallsberg och Laxå som medlemskommuner. Utbildningsförbundet ska på uppdrag av medlemskommunerna leda och ansvara för utbildningar inom de frivilliga skolformera gymnasial utbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning.


Ledamöter

ErsättareRonny Larsson (S)

Siv Ahlstrand (S)

Johanna Martin (M)

Calill Ohlson (M)

Catharina Pisoni Söderblom (SD)

Kjell Johansson (C)

Nerikes Brandkår

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund med Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora, Örebro och Ljusnarsberg som medlemskommuner. Förbundet ansvarar för räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet.


Ledamöter

ErsättareJoakim Blückert (M)

Johan Calais (S)

Sydnärkes kommunalförbund

Sydnärkes kommunalförbund är ett kommunalförbund med Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg som medlemskommuner. Förbundet ansvarar för insamling och behandling av avfall i medlemskommunerna. Förbundet sköter också kundtjänst, inte bara vad gäller avfallshantering, utan också för VA.

 


Ledamöter

ErsättareAndreas Hansson (M)

Tomas Vynge (S)

Kontakt

Administrativa kontoret

E-post: kommun@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Administrativa kontoret
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?