Stiftelser

Svenska pengar i olika valörer

Askersunds kommun administrerar ett antal stiftelser. Ur dessa stiftelser delas årligen ut pengar till sökande kommunmedlemmar som uppfyller de krav stiftelsen ställer. Kraven är ingenting som kommunen har bestämt eller kan påverka utan stiftelserna är fristående från kommunen och bestämmer dessa själv.

För att söka pengar från en stiftelse skriver du en ansökan där du kort beskriver varför du önskar få fondmedel och på vilket sätt du uppfyller förutsättningarna. Finns det en särskild blankett att fylla i använder du dig av den. De olika stiftelserna hanteras av olika förvaltningar inom kommunen. Har du några frågor angående stiftelserna är du välkommen att kontakta ansvarig förvaltning eller ekonomiavdelningen.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

E-post: ekonomikontoret@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Askersunds kommun
Ekonomiavdelningen
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?