Gemensamma nämnder

Två snickare hjälps ut vid husbygge.

Askersunds kommun har fem gemensamma nämnder med andra kommuner. Ledamöter utses av de respektive kommunernas kommunfullmäktige.

Sydnärke miljö- och byggnämnd

Sydnärke miljö- och byggnämnd är en gemensam nämnd för kommunerna Askersund, Laxå och Lekeberg och hanterar miljö- och hälsoskyddsfrågor samt plan- och byggfrågor. Värdkommun är Askersunds kommun. Nämnden ansvarar för att de lagar som rör miljö, hälsa och livsmedel efterlevs i kommunerna och bedriver tillsyn enligt gällande lagstiftning. Nämnden ansvarar också för kommunernas uppgifter inom plan- och byggväsendet med undantag för översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner som hanteras av respektive kommunstyrelse.


Ledamöter

ErsättareKjell Johansson (C)

Bo Pettersson (S)

Fredrik Wernheden (L), andre vice ordförande

René Francis (M)

Jonas Bygdén (SD)

Matti Koivuniemi (SD)

Sammanträdesdatum 2024

29 februari

11 april

16 maj

13 juni

29 augusti

26 september

24 oktober

12 december

 

Sydnärkes lönenämnd

Sydnärkes lönenämnd är en gemensam nämnd för kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Ljusnarsberg och hanterar frågor kring det gemensamma lönesystemet. Värdkommun är Kumla kommun.

 


Ledamöter

ErsättareCaroline Dieker (M)

Anna Ahnér (S)

Sydnärkes IT-nämnd

Sydnärkes IT-nämnd är en gemensam nämnd för kommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg och hanterar frågor kring den gemensamma IT-förvaltningen. Värdkommun är Lekebergs kommun.


Ledamöter

ErsättareCaroline Dieker (M)

Anna Ahnér (S)

Sydnärkes överförmyndarnämnd

Sydnärkes överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg och hanterar frågor kring överförmyndarverksamheten. Värdkommun är Kumla kommun. Överförmyndarverksamhetens område är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller tillvarata sina intressen. Detta görs genom förmyndare, gode män och förvaltare som överförmyndarnämnden utövar tillsyn över.

 


Ledamöter

ErsättareCalill Ohlson (M)

Johan Calais (S)

Taxe- och avgiftsnämnden

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, och Vingåker och hanterar frågor kring debitering av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. Nämnden hanterar också inkomstförfrågan, inkomstregistrering, fastställande av avgift och omprövning av avgiftsbeslut. Värdkommun är Hallsbergs kommun.

 


Ledamöter

ErsättareNiina Iinatti (M)

Erik König (S)

Kontakt

Administrativa kontoret

E-post: kommun@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Administrativa kontoret
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?