Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten, LSS och utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården.

Sammanträdestider för socialnämnden 2024

13 februari

19 mars

16 april

21 maj

18 juni

27 augusti

24 september

22 oktober

19 november

17 december

Här nedan kan du se ledamöterna och ersättarna i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Ledamöter

Ersättare

Niina Iinatti (M), ordförande

Johan Pirsech (M)

Linus Thomas (M)

Mohsen Akbari (M)

Ulrika Lindblad (M)

Torbjörn Härlin (L)

Terese Nordahl Njord (KD), vice ordförande

Vakant plats (KD)

Erik König (S)

Bengt Hammas (S)

Hermine Schimann (S)

Frida Ahnér (S)

Fredrik Strid (S), 2:e vice ordförande

Daniel Lundh (S)

Monica Davidsson (C)

Katarina Danielsson (C)

Ingrid Fries Hansson (MP)

Ylva Jönsson (V)

Catharina Pisoni Söderblom (SD)

Théres Rosén Gustafsson (SD)

Maria Lilja (SD)

Jonas Bygdén (SD)

Kontakt

Matilda Persson
Nämndsekreterare

E-post: matilda.persson@askersund.se

Telefon: 0583-810 12

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?