Kultur- och tekniknämnden

Familj cyklar längs med Strandpromenaden i Askersund.

Kultur- och tekniknämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom biblioteks-, fritids- och kulturverksamhet, evenemang samt inom teknisk verksamhet som exempelvis skötsel och underhåll av fastigheter, gator och parker, vatten och avlopp, renhållning, kostproduktion och lokalvård.

Sammanträdestider 2024

28 februari

21 mars

11 april

13 juni

 

26 september

17 oktober

14 november

12 december


Ledamöter

ErsättareJoakim Blückert (M), ordförande

Linus Hult (M)

René Francis (M), vice ordförande

Calill Ohlson (M)

Andreas Hansson (M)

Göran Eriksson (LPo)

Annica Vissberger (KD)

Mattias Hulth (KD)

Johan Calais (S), 2:e vice ordförande

Thomas Hulthén (S)

Tomas Vynge (S)

Carina Ahlm (S)

Mariette Kemhagen (S)

Lennart Roos (S)

Peter Danielsson (C)

Niklas Oskarsson (C)

Anne Helgesson (MP)

Tiina Huhtala Fransson (V)

Matti Koivuniemi (SD)

Lina Fogelqvist Särén (SD)

Jonas Bygdén (SD)

Magdalena Strignert (SD)

Kontakt

Ken Siewers
Kommunjurist

E-post: ken.siewers@askersund.se

Telefon: 0583-810 11

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?