Kommunala pensionärsrådet

Två äldre kvinnor slår samman sina händer.

Kommunala pensionärsrådet består av representanter från pensionärsorganisationerna och kommunens socialnämnd. De pensionärsorganisationer som är företrädda i rådet ska vara öppna för alla pensionärer, vara riksomfattande och ha en verksamhet inriktad på att tillvarata pensionärernas intressen. Rådet är remissinstans i ärenden som rör pensionärernas ekonomiska situation, sociala trygghet med omvårdnad och de miljömässiga förhållanden som skapar tillgänglighet och säkerhet i samhället. Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendenas handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.

Protokoll för rådet hittar ni via knappen nedan.

Kontakt

Matilda Persson
Nämndsekreterare

E-post: matilda.persson@askersund.se

Telefon: 0583-810 12

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?