Rådet för funktionshinderfrågor

Närbild på kvinna i rullstol som håller en stående person i handen.

Rådet för funktionshinderfrågor består av representanter från funktionsrättsorganisationer, de kommunala nämnderna, region Örebro län och försäkringskassan. Rådet är remissinstans i frågor inom fysisk planering, boende och samhällets service i övrigt till den som har en funktionsvariation. Rådet ska även hålla sig underrättat om befintliga verksamheter och insatser när det gäller funktionsrättsfrågor och följa förändringar i efterfrågan samt initiera och aktivt verka för att information ges till personer med funktionsvariationer och andra målgrupper.

Till rådet finns en referensgrupp bestående av representanter från funktionsrättsorganisationerna, som väljer rådet för funktionshinderfrågor.

Tillgänglighetsgruppen utses av rådet för funktionshinderfrågor och bevakar den fysiska miljön och bistår kommunen i planeringen av nya byggnader och andra offentliga miljöer, när det gäller funktionsrättsfrågor.

Protokoll för rådet hittar ni via knappen nedan.

Kontakt

Matilda Persson
Nämndsekreterare

E-post: matilda.persson@askersund.se

Telefon: 0583-810 12

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?