Socialnämnden

Person i rullstol

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten, LSS, alkoholhandläggning och utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården.

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år och nämndens ordförande heter Niina Iinatti. Nämnden har även ett arbetsutskott med fem ledamöter.

Sammanträdestider för socialnämnden 2023

10 januari

14 februari

14 mars

18 april

9 maj

13 juni

29 augusti

26 september

24 oktober

21 november

19 december


Sidansvarig: Matilda Persson |

Uppdaterad: 2023-01-03