Socialnämnden

Person i rullstol

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten, LSS, alkoholhandläggning och utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården.

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år och nämndens ordförande heter AnnaMaj Björk. Nämnden har även ett arbetsutskott med fem ledamöter.

Sammanträdestider för socialnämnden 2022

25 januari

22 februari

22 mars

12 april

17 maj

14 juni

30 augusti

27 september

25 oktober

22 november

13 december


Sidansvarig: Matilda Persson |

Uppdaterad: 2022-06-16