Socialnämnden

Person i rullstol

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten, LSS, alkoholhandläggning och utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården.

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år och nämndens ordförande heter AnnaMaj Björk. Nämnden har även ett arbetsutskott med fem ledamöter.

Sammanträdestider för socialnämnden 2021

9 februari

16 mars

20 april

11 maj

8 juni

24 augusti

21 september

26 oktober

23 november

14 december


Sidansvarig: Matilda Persson |

Uppdaterad: 2021-01-13