Socialnämndens fonder

Svenska pengar i olika valörer

Fonder och stiftelser

Socialnämnden förvaltar fyra fonder. Fondmedel delas ut varje år och ansökan ska vara socialförvaltningen tillhanda senast 31 mars. E-tjänsterna är öppna för ansökan från cirka 5 januari till och med 31 mars.

Stiftelsen Systrarna Lodéns understödsfond

Enligt stadgarna ska understödet användas för att täcka kostnader för i första hand sjukvård på badort, sjukhus eller hos specialist. I andra hand kan understödet användas för konvalescentvård eller annan eftervård och till rekreationsresor. Behovet av sjukvård på badort, sjukhus eller hos specialist, konvalescentvård eller annan eftervård ska styrkas med läkarintyg.

Understödet kan sökas av kvinnor sedan minst tre år mantalsskrivna i Lerbäcks församling och som av ekonomiska skäl inte kan bekosta sin vård. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska bekostas av allmänna medel.

Ansökan görs via e-tjänsten nedan eller på blankett som fås från socialförvaltningen.​

Stiftelsen Sociala samfonden

​Enligt stadgarna ska avkastningen användas till att lämna stöd åt behövande inom kommunen liksom bidrag åt enskilda, grupper eller organisationer som enligt en preciserad plan främjar barn- och ungdomsvård eller bistår äldre eller handikappade eller andra behövande när det gäller sådana ändamål som inte normalt ska tillgodoses av stat eller kommun. Ansökan görs via e-tjänsten nedan eller på blankett som fås från socialförvaltningen.

Stiftelsen Gottfrid och Olga Hults stiftelse för blinda

Enligt stadgarna ska avkastningen delas ut till blinda människor boende i Lerbäcks kommun. Ansök via e-tjänsten nedan eller skriv ett brev och berätta vem du är, var du bor och varför du vill ansöka om fondmedel.

Stiftelsen Gottfrid och Olga Hults stiftelse för cancersjuka

Enligt stadgarna ska avkastningen delas ut till behövande cancersjuka i Lerbäcks kommun för sjukdomens bekämpande. Ansök via e-tjänsten nedan eller skriv ett brev och berätta vem du är, var du bor och varför du vill ansöka om fondmedel.

Ansökan ska ska skickas in senast 31 mars

Skriftlig ansökan skickas till Askersunds kommun, 696 82 Askersund

Beslut tas av Socialnämndens arbetsutskott i början av maj månad och därefter får du besked om din ansökan.

Beslut kan inte överklagas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?