Gällande detaljplaner

I kartan kan du se alla gällande detaljplaner och områdesbestämmelser i Askersunds kommun. Klicka på Öppna stor karta och sök på fastighet eller adress, eller zooma in på det område du söker. När du klickar på detaljplanens område i kartan öppnas en dialogruta upp där du kan öppna detaljplanen som en pdf-fil. Filen innehåller plankartan, bestämmelser och planbeskrivning. I nyare detaljplaner finns bestämmelserna på plankartan, medan de i äldre planer finns på separata sidor.

Om hela eller en del av detaljplanen har ändrats i en senare ändringsplan kan flera sidor i dialogrutan öppnas. Det innebär att en fastighet kan beröras av både den ursprungliga planen och en eller flera ändringsplaner. Det är då viktigt att du tittar på alla detaljplaner som gäller för fastigheten. Det kan vara bara en eller några få bestämmelser som ändrats, medan övriga bestämmelser från den ursprungliga planen fortfarande gäller.

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt

E-post: adam.johansson@askersund.se

Telefon: 0583-823 24

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?