Pågående detaljplaner

I kartan kan du se alla gällande detaljplaner och områdesbestämmelser i Askersunds kommun. Klicka på Öppna stor karta och sök på fastighet eller adress, eller zooma in på det område du söker. När du klickar på detaljplanens område i kartan öppnas en dialogruta upp där du kan öppna detaljplanen som en pdf-fil. Filen innehåller plankartan, bestämmelser och planbeskrivning.


Detaljplaner på samråd

Det finns just nu inga detaljplaner på samråd.

Detaljplaner inför granskning

Detaljplaner på granskning

Antagna detaljplaner

Det finns just nu inga antagna detaljplaner.

Överklagade detaljplaner

Det finns just nu inga överklagade detaljplaner.

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt

E-post: adam.johansson@askersund.se

Telefon: 0583-823 24

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?