Balkong och burspråk

Balkong och burspråk på ljusblått hus med rött tak

På ett en- och tvåbostadshus behöver du inte söka bygglov för att göra en liten tillbyggnad i form av en balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel (exempelvis skorsten). Detta är oavsett om du bor inom eller utom område med detaljplan. Det gäller dock inte om kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglov krävs för sådana tillbyggnader och inte heller för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Tillbyggnaden måste vara minst 4,5 meter från tomtgräns. Placeras den närmare behöver du grannens godkännande, gärna skriftligt.

Om du vill bygga en stor balkong behöver du söka bygglov.

Kontakt

Samhällsbyggnad Sydnärke
Administrationen

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?