Skärmtak och markiser

Markis framför dörr på rödmålat hus

Du behöver inte ansöka om bygglov om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller ett fritidshus och följande kriterier är uppfyllda:

  • Skärmtaket är högst vara 15 kvadratmeter. Har du ett bygglovsbefriat skärmtak sedan tidigare får skärmtaken tillsammans vara högst 15 kvadratmeter.
  • Skärmtaket byggs över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
  • Skärmtaket placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
  • Att det enligt detaljplanen eller de områdesbestämmelser som gäller för området inte krävs bygglov för skärmtak.

Om kriterierna ovanför inte är uppfyllda behöver du ansöka om bygglov. Skärmtaket räknas då som en tillbyggnad och för tillbyggnader krävs alltid bygglov, se till exempel sidan Uterum. Om du senare vill glasa in ditt skärmtak kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Läs mer på sidan Altan.

Om du redan har 15 kvadratmeter bygglovsbefriade skärmtak och vill göra ytterligare ett tak kan du göra en så kallad attefallstillbyggnad, förutsatt att du inte redan utnyttjat denna möjlighet. Läs mer om attefallstillbyggnad på sidan Attefallsåtgärder övriga.

Du behöver vanligtvis inte bygglov för fällbara markiser placerade på en byggnads fasad. Det kan behövas bygglov om markisen placeras på en byggnad av kulturhistoriskt värde. Om det finns reklam på markisen kan den räknas som en skylt som i sin tur kan kräva bygglov. En fristående ställning med markiser kan kräva bygglov om markistaket är utfällt i sådan utsträckning att konstruktionen anses vara en byggnad. En fast markiskåpa, korgmarkis behöver alltid bygglov eftersom den påverkar fasaden i stor utsträckning.

Kontakt

Samhällsbyggnad Sydnärke
Administrationen

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?